Arbejdsgrupper og plan

Landet mellem fjordene har lavet en dataindsamling og skrevet en udviklingsplan om, hvilke problemstillinger, der er mest væsentlige at arbejde med. På baggrund af dem, er der foreløbigt nedsat følgende arbejdsgrupper i håb om, at der kommer endnu flere. De er åbne for frivillige, så kontakt meget gerne os, hvis du er interesseret, og få sendt en beskrivelse af arbejdsgruppernes arbejde og mål:

-Kommuniktionsgruppe (kontakt Line, mail hel@privat.dk)

-Fundraising (kontakt Lene, mail: ezzaaf@privat.dk)

Dagligvarehandel i Lundby. (kontakt Steen, mail: ibsvej43@gmail.com)

Bårsesøerne (kontakt Lene, mail: ezzaaf@privat.dk)

Kend din nabolandsby. (kontakt Henning, mail: henning.elsmark@live.dk)

Bosætning og tilflytning. (kontakt Line, mail: hel@privat.dk)

-Avnø(kontakt Jens, mail hojbro2@gmail.com)

Kommunikationen er nøglen til samarbejde og vækst i hele området. Både budskab, layout og medie er livsvigtige elementer for at få de rigtige folk i tale på det rigtige tidspunkt. Er det dig, så henvend dig gerne. Fundraising er nødvendig for gennemførelsen af de fleste projekter. Derfor er det vigtigt, at der er folk med erfaring på området til at hjæpe her. Forbedring af dagligvarehandlen blev nævnt hyppigst som et område, der trænger til fokus i vores dataindsamling. Vækst, som også lå højt, hænger sammen med bosætning og tilflytning, der begge dele er med til at skabe arbejdspladser i nærområdet og mere liv i institutionerne. Hele projektet kræver, at vi samarbejder, og det giver det bedste resultat, hvis vi har tillid og dermed kendskab til hinanden. Derfor har vi også nedsat en gruppe, som skal gøde jorden til det, og det var bl. a. denne gruppe, der arbejdede for Gåseugen, som var i efteråret. Den håber vi på en gentagelse af. Avnø vil arbejde for en anvendelse af de statsejede bygninger på Avnø, som tidligere har været brugt til politiskole. Måske noget rekreation eller noget turisme?

Meld jer gerne hos tovholderne, hvis du har noget at bidrage med.

24074 Udviklingsplan_korr2 (1)

2 thoughts on “Arbejdsgrupper og plan

  1. Henrik Westergaard

   Hej Steen
   Jeg er ikke sikker på hvad du mener. Hvad er det du gerne vil have ændret?

   Hilsen
   Henrik Westergaard

   Svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *