Børn og unge

Landet mellem fjordene giver et trygt og nært børnemiljø at færdes i fra den lille ny verdensborger kommer til verden. Så snart man bliver født, tilbydes man sundhedsplejerskebesøg, og der er mulighed for at komme med i mødregrupper for derved at skabe kontakt til andre, der er samme sted i livet som en selv og dele erfaringer med. Når barnet er klar til lidt mere verden, er der både dagplejere i nærmiljøet og vuggestuer i forbindelse med børnehaverne.
Der findes også private dagplejere.
For de 3-6 årige er der børnehaverne Idrætsbørnehaven i Bårse, Bøgebjerg i Lundby og Æblehaven i Køng.
Når børnene skal i skole, er der den mindre Bårse skole, der er en selvstændig matrikel under Svend Gøngeskolen, hvor børn i den østlige ende af området kan få en tryg overgang til skolelivet fra 0.-3. klasse. Også Æblehaven og Bøgebjerg har fokus på at skabe en tryg overgang til den større Svend Gøngeskole, hvor der er 0.-9. klasse. Der er skolebusordning til distriktsskolen.
Derudover findes Sværdborg Friskole, der i 2003 blev dannet i sogneskolens forladte bygninger i Over Vindinge.

For unge mennesker er der ikke langt til uddannelsesinstitutionerne i Vordingborg eller Næstved.

I Lundby er der legeplads ved skolens SFO og på det grønne areal ved stisystemet parallelt med Ibsvej og nord for Svend Poulsensvej. Der er boldbane bag ved skolen. På Fredensvej i Bårse er der en fin legeplads, der er indrettet med bakke, vold og en lille boldbane. Her findes boldbaner mede ved Bårse Idrætsforening.

I forbindelse med byfornyelsen i Køng (2011-2013) blev der anlagt både legeplads for mindre børn og de større omkring forsamlingshuset, der også ligger i umiddelbar forbindelse med Svend Gønge Idrætforenings boldbaner.
Der er gode muligheder for sunde fritidsaktiviteter for børnene ved hjælp af områdets rige foreningstradition (se andet steds her på siden). 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *