Om os

Landet mellem Fjordene- et samarbejdsudvalg mellem Bårse-Beldringe lokalråd og Lundby lokalråd.

Vi er et samarbejde mellem Bårse-Beldringe lokalråd, Lundby lokalråd. Det er et samarbejde, der har fokus på udvikling af nye projekter og synliggørelse af områdets eksisterende kvaliteter. Under Landet mellem fjordene er en række arbejdsgrupper, og selve udvalget er organiseret med en repræsentant fra hver af lokalrådene og en fra kommununikationsgruppen og en fra fundraisinggruppen.

Landet mellem fjordene er startet som et landsbyklyngeprojekt, et samarbejde mellem frivillige kræfter, Vordingborg Kommune, DGI og Realdania.

Fundamentet for projektet var fra start aktiv borgerinddragelse, hvor alle områdets interessenter skulle have mulighed for at bidrage med ønsker, ideer og arbejdskraft, uanset om der er tale om privatpersoner, foreninger, institutioner eller erhvervsdrivende. Det handlede om at se med friske øjne på nye muligheder og udviklingspotentialer.

Målet har været og er stadig sammen på kryds og tværs at gennemføre forskellige udviklingsprojekter og nødvendige omstillinger til glæde for alle i området, og til inspiration for nye tilflyttere.

Vi har d. 24/4 2017 godkendt den nye forretningsorden:

Forretningsorden – endelig

Vores udviklingsplan fra december ligger her:

24074 Udviklingsplan_korr2 (1)

Du kan læse mere om tankerne bag landsklynger her:

Landsbyklynger en præsentation fra DGI & Realdania

Der er flere andre landsbyklyngeprojekter, som du kan læse om her:

Landsbyklynger i Danmark