Den nyere historie

Op gennem 1800tallet skete en omlægning af meget moseland til landbrugsjord. Bla. var Svinøs bønder driftige mænd, der omkring 1850 begyndte de at bygge dæmninger. Formålet var dels at gøre Avnø landfast, dels at afvande Svinø Nor, så det kunne opdyrkes. Over hele området blev kanaler og pumpestationer etableret, og å-løb blev justeret for at optimere landbruget, så vi fik det kulturlandskab, der i dag præger størstedelen af området. Landsbyerne trivedes i denne periode som små lokalsamfund omkring gadekærene.

I 1870 skete en ny revolution for vores område, da Sydbanen blev indviet. Udover vækst til trinbrætsbyen Klarskov, blev stationsbyen Lundby dannet ca. en kilometer vest for den daværende landsby med kirke, der så blev til Gammel Lundby. Lundby fik i den forbindelse også et medborgerhus (i 1871, se www.medilundby.dk/ ), og byen blev hurtigt en erhvervsaktiv by med mange beskæftigede i en række virksomheder, f.eks. plastfabrik, finmekanisk fabrik, teglværk, bryggeri, mejeri, der senere blev til rødkålsfabrik og en landbrugsskole. Omkring 1960 var der 11 købmandsforretninger i Lundby og Gl. Lundby. Mange af dem er forsvundet og i dag er den største arbejdsplads den lokale skole med ca. 50 ansatte inkl. SFO. Her er også børnehave. Som tidligere er der også i dag et rigt foreningsliv i byen, og, udover stationen, er det her lægehuset, apoteket og biblioteket er.

Også Lundbygård har forstået at omstille sig. Godset omfatter 1.010 hektar skov og mark. Godsets hovedproduktionsgren er juletræer, hvoraf der årlig plantes ca. 600.000, hvilket gør ejendommen til en af de største producenter i Europa. I den forbindelse skal nævnes, at der i familien Collet har været en af de største privatsamlinger af genstande fra forhistorisk tid og folkevandringstiden, alt sammen noget, der er fundet ved opdyrkning af godsets jorde gennem tiden. Lundbygårds fortid som Svend Poulsens eje er stadig en aktiv del af områdets selvforståelse bla. ved det årlige Gøngemarked, der afholdes i Lundby hvert år i august. Her genoplives et helt marked fra datiden, hvor der lugter af røg, smager af mørkt øl, lyttes til sværdslag og kigges på de smukke, tidssvarende dragter, lavet af lokale. I Lundby ligger også Lundby Efterskole, der har overtaget den gamle landbrugsskoles bygninger og gjort dem aktuelle igen.

I Køng er en del af Rybergs gamle bygninger bevaret. Gl. Øbjerggård er blevet til Køng Museum, der har en fast udstilling om tiden som tekstilfabrik, og flere løbende udstillinger, samt en mueumsbutik. Spindeskolen er renoveret sammen med haven bag ved, der er anlagt med mulighed for hyggeligt samvær for byens beboere bla. til Skt. Hans. Ved siden af ligger Køng Forsamlingshus, der er fra 1891, og i sammen bygning ligger omklædningsrummene til boldbanerne. Hele området her omkring blev renoveret, også med nye legepladser, i 2011-2013.

Bårse er en selvstændig og driftig landsby med let adgang til motorvejen E47. Byens lette adgang for transport, kombineret med dens beliggenhed oven på naturlige råstoffer, har gjort det et meget attraktivt område at udvinde grus i. Derfor bærer områdets smukke natur også præg af de ar, som en sådan udvinding giver. Men i Bårse har man forstået at sætte en udvikling igang, hvor man vender de søer, der følger med grusopgravningen, til noget positivt, nemlig flere rekreative områder, som man håber på at udbygge fremover. Ligesom Lundby har også Bårse tradition langt tilbage for at være selvforsynende, og hovedgaden præsenterer sig fortsat flot med både Brugs, Bager og Samlingshus tillige med smukke blomster om sommeren. Bagved hovedgaden gemmer der sig et stemningsfuldt landsbymiljø med hyggelig skole fra 0.-3., børnehave, gadekær og snoede veje. Aggerhus plejecenter ligger også i Bårse. Det er ikke mærkeligt, at Bårse i 2002 blev kåret til årets landsby.

Bårse og Lundby blev tættere naboer under kommunesammenlægningen i 2007, og senere fulgte også omlægningen af skoledistrikter, så Bårse skole blev lagt under Svend Gøngeskolen. De syv sogne-samarbejdet blev stiftet og har været en god fakkelbærer for dette nye projekt, der skal sætte området på kortet som Landet mellem fjordene.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *