Nærdemokrati

Området Landet mellem fjordene dækker hele det nordligste område af Vordingborg kommune. Vordingborg kommune dækker hele det sydligste Sjælland og Møn, og det er en kommune, der er lagt sammen af 4 kommuner ved kommunesammenlægningen i 2007. To af de kommuner var Præstø kommune, hvor sognene Bårse og Beldringe lå i, mens Lundby, Køng, Sværdborg, Udby og Svinø sogne lå i den gamle Vordingborg kommune. Pga. kommunenes størrelse kunne kommunen se nødvendigheden af at lave en nærdemokratimodel. Kommunen blev efterfølgende inddelt i lokalområder, hvor borgerne vælger et lokalråd bestående af lokale frivillige på en årlig generalforsamling. De skal repræsentere området i dialogen med kommunen og politikerne bla. ved dialogmøder og tages desuden med på høring i spørgsmål vedrørende lokalområdet. Lokalrådene skal med tiden gerne samle ambitionerne for områderne i en Lokal UdviklingsPlan, som er et værktøj for foreninger og andre til at søge midler til lokale projekter via LUPpuljen, en pulje på 1 mio. årligt. Lokalrådene er forpligtiget til åbne møder og offentlige referater (læs mere på http://vordingborg.dk/politik/borgerdeltagelse/). Lokalområderne er omtrent inddelt langs sognegrænserne, således Lundby Lokalråd dækker de 5 sogne, der lå i det gamle Vordingborg kommune, og Bårse-Beldringe lokalråd dækker Bårse og Beldrine sogne samt lidt mere, der passer ind i geografien. Se mere om hvert lokalråd i andre faner.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *