Lundby Lokalråd

Lundby Lokalråd er et af 16 lokalråd, der er etableret i Vordingborg Kommune. Borgerne i Køng, Lundby, Svinø, Sværdborg og Udby sogne udgør Lokalrådet for Lundby og Omegn, og er repræsenteret i rådets bestyrelse ved to medlemmer fra hvert sogn.

Din lokale repræsentant i bestyrelsen for Lundby Lokalråd er:

Lars Karlsson, Udby (formand)
Steen Nielsen, Lundby (næstformand)
Orla Andersen, Svinø (sekretær)
Niels Gründer, Lundby (kasserer)
Anders Madsen, Sværdborg
Daniel Irvold, Kostræde Banker
Jens Larsen, Køng
Morten Petersen, Klarskov
Peter Christensen, Svinø
Søren Meinertz, Grumløse

Borgerne vil blive inviteret til et årligt “Dialogmøde”, hvor repræsentanter fra kommunalbestyrelsen deltager. Dagsorden, sted og tidspunkt for møderne vil blive offentliggjort her på siden.

Vores vision

Lokalrådets bestyrelses ønsker, at LUP’en – de Lokale Udvikling Planer, skal afspejle de visioner som borgere, foreninger, virksomheder og interessorganisationer har for vores lokalområdes fremtidige udvikling.
Vordingborg kommune har afsat 1 million kroner pr år, der er øremærket til projekter i kommunens område. Dog er det en betingelse, at den/de der søger midler, gør det på baggrund af en udarbejdet projektplan, og at projektet i øvrigt falder inden for “LUP-rammen”, en ramme som du/I stadig kan være med til at formulere.

Vores mission

Lokalrådets mission er Vordingborg kommunes målsætning for udviklingen af Nærdemokratiet.

Derved bliver missionen at arbejde for, at Borgernes ønsker og forventninger vil præge den fremtidige udvikling i område 

http://www.lundbylokalraad.dk